یک تعاونی

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

من عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره ی یک تعاونی تازه تأسیس هستم که مدیریت عاملی آن شرکت را نیز به عهده دارم. به همین خاطر تمامی مراحل قانونی و اداری در تأسیس و اداره یک شرکت تعاونی را شخصا در حال تجربه کردن هستم. آنچه در هر مرحله از حیات یک شرکت پیش می آید و تجربه ای برای من محسوب میشود را در این وبلاگ با علاقه مندان به اشتراک خواهم گذاشت. امیدوارم نگاشته هایم به افرادی که سعی در اقدام به تأسیس و اداره یک شرکت تعاونی دارند، یک کمک و راهنمایی درخوری محسوب شود. در حد مقدور هم میتوانم به سؤالات پاسخ بگویم، البته اگر به صورت یک سؤال در وبلاگ مطرح شود تا دیگران شاهد پرسش پاسخ باشند.
هنوز فکر میکنم که تعاون راه حل مشکلات اقتصادی و اشتغال در کشور ما است. با امید به خدا پیش میرویم  که موفقیت حتمی در انتظار ما است.