یک تعاونی

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

یک تعاونی

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

در انتهای هر دوره ی مالی و حداکثر 4 ماه بعد از آن باید هیئت مدیره اقدام به دعوت صاحبان سهام و اعضاء شرکت تعاونی نموده و جلسه ی مجمع عمومی سالیانه را برگزار نماید.

در ماده 25 و 26 بخش شرکت های سهامی در قانون تجارت آمده است: 

«‌ماده 25 - اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند‌برسد. ‌ماده 26 - در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود: 

 1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
 2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن. 
 3. تعیین نوع سهم. 
 4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد. 
 5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.»

پس از ثبت شرکت، که مطابق ماده 27 همین قانون، به اعضاء گواهی سهام داده میشود. پس از موعد مقرری که توسط مجمع عمومی تعیین میشود تا در طی آن، تمامی تعهد اعضاء نسبت به سهام خریداری شده تأدیه شود، باید گواهی نامه خرید سهام یا اوراق سهام با شرایط ذکر شده در ماده 26 طراحی، چاپ و امضاء و در ازاء تحویل گواهینامه موقت، به عضو و سهامدار تسلیم شود. 

ورقه ی سهم یا به شکل یک برگ که اطلاعات فوق در آن است و تعداد سهام خریداری شده در آن نوشته شده است، آورده میشود و یا به تعداد سهم خریداری شده، برگه ی سهم واحد در اختیار سهام دار قرار میگیرد که هر یک به امضاء صاحبان امضاء و ممهور به مُهر شرکت گردید است.

علاوه بر ارائه ی اوراق سهام، سهامدار یا عضو باید دفتر ثبت سهام شرکت را امضاء نماید. در این دفتر، ...


قبل از دعوت از متقاضیان عضویت قبل از اولین جلسه ی مجمع عمومی شرکت، در بانک حسابی برای شرکت در شرف تأسیس افتتاح میشود تا افراد حداقل یک سوم مبلغ سهام مورد تقاضای خود را به آن حساب واریز نمایند. این حساب در بدو امر مسدود بوده و قابل برداشت نمیباشد. حتی در زمان افتتاح حساب نام شرکت هنوز مشخص نبوده و نام حساب ترکیبی از نوع تعاونی و نام نماینده ی هیئت مؤسس است. پس از اینکه در اولین جلسه هیئت مدیره صاحبین امضاء مشخص میشوند و در روزنامه رسمی نیز پس از ثبت شرکت انتشار می یابد، صاحبین امضاء باید با در دست داشتن مدارک :

 1. اصل اساسنامه شرکت و کپی آن،
 2. یک نسخه از آگهی تأسیس منتشر شده در روزنامه رسمی 
 3. یک نسخه از آگهی ثبت آخرین تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی (در صورت وجود)
 4.  اصل شناسنامه صاحبان امضاء و کپی آن 
 5. اصل کارت ملی صاحبان امضاء و کپی آن
 6. اصل شرکت نامه و کپی آن
 7. مهر شرکت
به بانکی که در آن افتتاح حساب کرده اند، مراجعه کنند. ولی متأسفانه در این میان در طی به ظاهر آیین نامه ای، بانک از شرکت تقاضای یک اجاره نامه با نام شرکت برای محل استقراری که در اساسنامه ذکر شده است، و یا سند ملکی که به نام خود شرکت باشد، مطالبه کرد. به همین خاطر حساب شرکت تا موقع تحویل چنین سندی مسدود میماند. ولی ایکاش به اندازه یک لحظه قبل از صدور چنین بندی در این آیین نامه (که اگر آیین نامه ای باشد) فکر میکردند که یک شرکت تازه تأسیس که همه ی دارایی اش همان سرمایه ی اولیه ی جمع آوری شده توسط اعضاء است، چطور و با کدام پول میتواند محلی را اجاره کند در حالیکه تمام داریی و سرمایه اش، نزد بانک مسدود شده است؟ (قضیه همان قضیه ی مرغ و تخم مرغ است!!) البته اگر در بانک توسعه تعاون افتتاح حساب کرده باشید، این مشکل برایتان پیش می آید. از بانک های دیگر، ( یک بانک خصوصی) سؤال شده بود، ایشان گفته بودند که همان آدرسی که در اساسنامه نوشته شده است، برایشان سندیات دارد و دیگر نیاز به اجاره نامه و ... نیست. پس حتما قبل از افتتاح حساب در بانک برای تأسیس شرکت، به این مسئله کاملا توجه شود، در غیر اینصورت برای دست یابی به همان سرمایه ی اولیه ی اندکی که شرکت های ضعیف و نوپا و تازه تأسیس دارند، با مشکل جدی رو برو خواهند شد. 
به عنوان گزینه ی جایگزین، سعی در افتتاح حساب در بانک ملی شد ولی یک مشکل دیگر که بوجود آمد، این بود که بانک ها به راحتی برای مشتریان، حساب پس انداز جاری افتتاح نمیکنند و نیاز به یک معرف برای بانک وجود دارد. 
به همین خاطر از افتتاح حساب جاری پس انداز صرفنظر شد و یک حساب قرض الحسنه پس انداز در بانک به نام شرکت با معرفی صاحبان امضاء افتتاح شد. و مشگل نبود دسته چک را با فعال کردن خدمات بانکداری الکترونیک برای مشتریان حقوقی تا حدودی رفع شد. باید برای افتتاح حساب در بانک ها، ابتدا یک نامه رسمی با سربرگ شرکت و امضاء مدیرعامل به بانک نوشت و درخواست افتتاح حساب و معرفی صاحبان امضاء را نمود. برای فعال سازی خدمات بانکداری الکترونیک نیز باید یک نامه رسمی دیگر به بانک نوشت و درخواست را رسما اعلام کرد و مدیر سیستم و افراد مجاز در سیستم را به بانک معرفی کرد.
حال با وجود یک حساب که قابلیت برداشت از آن وجود دارد، میتوان جذب سرمایه کرد و از آن مبالغ در راستای اهداف شرکت بهره برداری کرد. 

زمانیکه یکی از اعضاء هیئت مدیره درخواست تقاضای استعفاء خود را به هیئت مدیره ارائه میکند، هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و استعفای او را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت تأیید، فردی از اعضاء علی البدل را که بیشترین رأی را از میان اعضاء علی البدل هیئت مدیره دارد، به عنوان عضو اصلی، جایگزین میکند.

سپس در صورت جلسه ی هیئت مدیره به استعفاء عضو اصلی هیئت مدیره و تعیین سمت عضو علی البدل تصریح میکند و فرم قبول سمت در تعاونی را به عضو اصلی جدید در هیئت مدیره ارائه نموده تا پس از تکمیل و امضاء عضو اصلی، به هیئت مدیره تحویل داده شود.

باید در صورت جلسه مشخصا ذکر شود که تاریخ و آدرس برگزاری جلسه هیئت مدیره چه بوده است.

تصریح شود که استعفاء فرد مورد نظر با شماره ملی اش از عضویت و سمت (در صورت داشتن سمت) در هیئت مدیره، پذیرفته شده است.

همچنین تصریح شود که از عضو علی البدل به نام و شماره ملی مشخص برای عضویت و تصدی سمت در هیئت مدیره دعوت به عمل آمد.

سپس صورت جلسه هیئت مدیره، متن استعفا نامه و فرم قبول سمت عضو جدید به اضافه ی نامه ای در سربرگ تعاونی مبنی بر درخواست بررسی صورتجلسه تغییرات با مهر و امضاء هیئت مدیره به اداره تعاون شهرستان برای ثبت تغییرات در تعاونی ارائه میشود. 

حتماً قبل از ارائه ی صورت جلسه ی هیئت مدیره به اداره تعاون، یک نسخه کپی از صورتجلسه و استعفا نامه ها و فرم قبول تصدی سمت تهیه شود.

با ارائه ی مستندات فوق که همگی ممهور به مهر تعاونی شده اند، دستور ثبت در دبیرخانه را از کارشناس تعاونی های توزیعی و تولیدی با دستور ثبتی که کارشناس محترم روی آن می دهد، گرفته و مدارک به دبیرخانه اداره تعاون شهرستان ارائه میشود تا اسکن شده و در سامانه ی اداری ثبت شود و مورد بررسی قرار گیرد.

البته این صورت جلسه ی تغییرات در سامانه ی نظارت جامع بر تعاونی ها در بخش ثبت تغییرات تعاونی ها به عنوان صورت جلسه ی هیئت مدیره وارد میشود. در این بخش مدیران خارج شده و وارد شده علامت زده میشوند و تصویر صورتجلسه در سامانه بارگذاری میشود.

پس از پذیرفته شدن صورت جلسه در اداره تعاون شهرستان، نامه ای برای ارجاع صورتجلسه تغییرات به اداره ثبت شرکت های غیر سهامی، صادر میشود تا با ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها، این تغییرات ثبت و در روزنامه رسمی کشور آگهی شود. تمامی مدارک یعنی، صورت جلسه هیئت مدیره، استعفاء نامه مدیرران، فرم قبول تصدی سمت مدیران جدید، همگی با مهر اداره تعاون، "کپی برابر اصل" میشوند.

پس از آن با ورود به سامانه ثبت تغییرات شرکت ها و ورود اطلاعات در بخش ثبت تغییرات، تمامی اطلاعات لازم را وارد کرده تا در مرحله نهایی متن صورت جلسه را در سامانه بارگذاری نماییم. و در نهایت پس از ثبت نهایی و دریافت رسید پذیرش اینترنتی، به باجه های پستی مجاز تعیین شده در سایت ثبت شرکت ها مراجعه کرده و مدارک فوق را در پوشه قرار داده و به آدرس ثبت شرکت ها پست سفارشی میکنیم.

پوشه ثبت تغییراتی که در اختیار قرار داده میشود دارای مطالبی است که بررسی آنها قبل از پست مدارک مفید است: پوشه ثبت تغییرات.

با قرار دادن مدارک فوق در پوشه ی مذکور و بررسی محتویات توسط باجه دار پست، مدارک با پست پیشتاز برای اداره ی ثبت شرکت ها، کد دریافتی در برگه ی رسید پستی را در بخش مربوطه در سایت ثبت شرکت ها برای صورت جلسه ی ثبت شده وارد میکنیم. 

پس از بررسی مدارک توسط اداره مذکور و دریافت پیامک تأیید مدارک، با مراجعه ی حضوری به آن اداره و ارائه ی کارت ملی فرد معرفی شده به عنوان امضا کننده ی دفاتر و همچنین ارائه ی رسید  پذیرش اینترنتی، نسخه ی آگهی تآیید شده را در برگ زرد رنگ دریافت کرده و البته با امضاء یک نسخه از آنها و تحویل آن، نسخه ی دریافت شده را به صورت ممهور شده به مهر برجسته دریافت میکنیم و به عنوان یکی از مدارک شرکت حفظ و بایگانی میکنیم.

در نهایت با مراجعه به سایت روزنامه رسمی کشور و ورود به حساب کاربری و وارد کردن شماره کلاسه ی آگهی در آن سایت و پرداخت هزینه، آگهی ثبت تغییرات را در روزنامه رسمی برای چاپ ارسال نموده و پس از چاپ آن در روزنامه رسمی، توسط پست و همچنین از طریق ایمیل، آگهی نهایی را دریافت میکنیم. 

قاعدتاً اگر صاحبین امضاء مجاز در طی این تغییرات نیز تغییر کنند، باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به بانک مراجعه کرد و صاحبین امضاء مجاز را مجدداً به بانک معرفی کرد.

افزایش سرمایه در تعاونی های به چند صورت است که افزایش قیمت سهام، فروش سهام به اعضا و یا عضو گیری جدید از جمله ی آنها است. مطابق بند 4 ماده 34 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف مجمع عمومی عادی، " اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات." است. در نتیجه با پیشنهاد هیئت مدیره، و درخواست از اعضاء برای شرکت در مجمع عمومی عادی، افزایش سرمایه و مقدار افزایش در مجمع عمومی عادی به رأی گذاشته میشود و در صورت موافقت، در صورت جلسه ی مجمع عمومی، تعداد سهام مورد افزایش و مبلغ افزایش سرمایه درج میشود. 
لازم به ذکر است که از آنجائیکه در تعاونی ها، آنچه در اساسنامه شرکت به عنوان سرمایه ی اولیه تعاونی آورده شده است، در فرآیند افزایش سرمایه، اساسنامه دستخوش تغییر نمیشود و به همین خاطر، برخلاف شرکت های سهامی خاص، که سرمایه شرکت در اساسنامه درج شده است و هر گونه افزایش سرمایه، مستوجب تغییر در اساسنامه است و تغییر اساسنامه در حوزه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است، در تعاونی ها مجمع عمومی عادی و نه فوق العاده برای افزایش سرمایه تشکیل میشود.

در مجمع عمومی عادی، اعضاء اجازه ی فروش سهام را و همینطور اجازه ی عدم برابری سهام اعضاء را -برای حالتی که در آن برخی از اعضاء تمایل خریداری سهامی بیش از دیگر اعضاء را داشته باشند- به هیئت مدیره میدهند.


ادامه مطلب ...