یک تعاونی

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

یک تعاونی

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

بعد از ثبت و دریافت گواهی تأسیس و با مراجعه به سایت روزنامه رسمی و انتشار آگهی، باید برای دریافت دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) به سایت اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرد و با انتخاب منوی "پذیرش درخواست پلمپ دفاتر تجارتی" درخواست خود را مبنی بر دریافت دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده ارسال کرد. پس از اتمام وارد نمودن اطلاعات در سامانه و دریافت رسید پذیرش اینترنتی و اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری و امضاء  و مهر (حتما) آن، دریافت آگهی روزنامه رسمی از سایت روزنامه رسمی و پرینت آن، به همراه کپی کارت ملی مدیرعامل، به یکی از دفاتر پستی مجاز تعیین شده در سامانه ی ثبت شرکت ها مراجعه کرده و با درخواست پاکت پلمپ دفاتر قانونی، مدارک را در آن قرار داده و  ارسال می شود. بارکد پستی و تاریخ پست درخواست، در سایت اداره ی ثبت شرکت ها وارد می شود. 

پز از اینکه نامه ی درخواست به اداره ی ثبت شرکتها واصل شد، پیامکی به دست متقاضی میرسد تا با مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها، نتیجه ی بررسی نامه ی درخواست را مشاهده و در صورت موافقت، هزینه ی دفاتر و پلمپ آنها را بپردازد.

با دریافت اصل آگهی تأسیس از اداره ی ثبت شرکت ها و تهیه ی یک کپی برابر اصل شده از یک دفتر اسناد رسمی، با مراجعه به اداره ی تعاون شهرستان و ارائه ی یک نسخه از اساسنامه ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکتها و همچنین ارائه ی کپی برابر اصل شده ی آگهی تأسیس و بارگذاری آگهی تأسیس در سامانه ی ثبت الکترونیکی تعاونی ها ، مرحله ی پایانی ثبت تعاونی به پایان میرسد و پروانه ی تأسیس تعاونی صادر میشود.

اینجا آخرین مرحله ای است که با اداره ی تشکیل تعاونی ها در اداره ی تعاون شهرستان مراجعه میشود. پس از آن کارشناس محترم اداره ی تشکیل نام کاربری و کلمه ی عبور سامانه ی نظارت را تحویل متقاضی میدهد و کار تشکیل تعاونی به پایان میرسد.

آگهی تأسیس

پس از بررسی مدارک ارسالی توسط اداره ی ثبت شرکت ها، در صورت بدون نقص بودن مدارک پیامی مبنی بر صدور پیش نویس آگهی تأسیس به تلفن همراه نماینده ی هیئت مؤسس، مراجعه به سایت ثبت شرکت ها را توصیه میکند. پس از ورود به سایت با کمک شماره ی پیگیری پیامی به دین صورت در صفجه مشاهده میشود : "متقاضی می بایست پس از رویت متن آگهی و تطبیق مفاد آن با درخواست نسبت به چاپ پیشنویس آگهی اقدام و به منظور طی سایر مراحل(پرداخت حق الثبت الکترونیکی) به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مربوطه مراجعه نماید. با توجه به اینکه پس از تأیید آگهی توسط ذی سمت در مرجع ثبت شرکتها، می بایست متقاضی نسبت به پرداخت حق الدرج روزنامه کثیرالنتشار اقدام نماید، بدیهی است پس از دریافت پیامک فعال شدن لینک مربوطه مجدداٌ به این قسمت مراجعه و نسبت پرداخت الکترونیکی هزینه (حق الدرج در روزنامه کثیرالانتشار) اقدام نماید. هشدار : بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار امکان پذیرش صورتجلسات جدید وجود نخواهد داشت."

باید با چاپ پیشنویس آگهی تأسیس و مراجعه ی حضوری به اداره ی ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، و ارائه ی این پیشنویس، مدارک بررسی شده ی را تحوبل گرفته، برای آن یک پوشه خریداری کرده و به باجه ی تأسیس و ثبت تغییرات، مراجعه کرد. لازم به ذکر است که "شرکت های تعاونی الزامی به پرداخت هزینه ی ثبت و هزینه ی تعیین نام ندارند." با ارائه ی مدارک، یک نسخه از اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه و گواهی سرمایه، تمامی صورت جلسات در پوشه ی خریداری شده در اداره ی ثبت شرکت ها باقی میماند. تمامی صفحات دو نسخه اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه مهمور به مهر اداره ی ثبت شرکتها میشود. در نهایت یک نسخه آگهی ثبتی با مهر برجسته تحویل متقاضی ثبت شرکت می شود. 

حال باید پس از این به سایت روزنامه رسمی کشور مراجعه کرده، یک حساب کاربری ایجاد کرده و گزینه ارسال آگهی را انتخاب نمود. با درج شماره مکانیزه ای که روی سند آگهی ثبتی دریافت شده از اداره ی ثبت شرکتها را در آنجا وارد کرده و متن آگهی را مشاهده و با پرداخت هزینه ی آن، آگهی تأسیس را برای درج در روزنامه ی رسمی ارسال کرد.

باید تصویر آگهی ثبتی را در "سامانه ی ثبت و تشکیل تعاونی ها" نیز وارد کرده و با مراجعه به اداره ی تعاون، مراحل بعدی را طی نمود. 

با مراجعه به سایت ثبت شرکت ها و وارد نمودن شماره پیگیری، میتوان تمامی دفاتر پستی مجاز را که از طریق آنها میتوان مدارک ثبت شرکت را برای اداره ثبت شرکت ها ارسال نمود، یافت. با مراجعه به یکی از این دفاتر، پاکت ارسال مدارک برای اداره ثبت شرکت ها را از آنها خریداری کرده و مدارک ذیل درون آن قرار داده میشود.

 1. سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون
 2. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی
 3. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 4. دو نسخه تقاضانامه تعاونی تکمیل و امضاء شده توسط اعضاء هیئت مدیره
 5. دو نسخه شرکتنامه تعاونی تکمیل و امضاء شده توسط اعضاء هیئت مدیره
 6. دو نسخه اصل گواهی بانکی یا تصویر برابر اصل شده توسط اداره تعاون مبنی بر پرداخت یک سوم سرمایه اولیه
 7. دو نسخه اصل مجوز از اداره تعاون (معرفی نامه جهت ثبت شرکت تعاونی) که در اداره تعاون مهر برجسته خورده است.
 8. تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره
 9. دو نسخه لیست فهرست اسامی حاضرین در اولین مجمع عمومی تعاونی
 10. دو نسخه فهرست اسامی و مشخصات کامل کلیه اعضاء - هیئت مدیره--بازرس-
 11. دو نسخه دعوت نامه اولین مجمع عمومی عادی 
 12. فرم قبول تصدی سمت ها توسط مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و بازرسال اصلی و علی البدل

لازم به ذگر است که هیچیک از مدارک ارسالی و تاریخ آنها نباید لاک گرفته شده یا خراشیده شده باشد.

پس از قرار دادن مدارک درون پاکت و امضاء روی پوشه و بستن درب پاکت و نوشتن آدرس فرستنده روی آن، متصدی محترم پست، پاکت را و هزینه پستی را دریافت و شناسه رسید را در سایت ثبت شرکت ها وارد مینماید. البته خود متقاضی نیز میتواند این شماره را در سایت وارد نماید. بعد از آن در سایت ثبت شرکت ها تمامی مراحل ارسال مدارک تا رسیدن به اداره ثبت قابل رصد است. پس از وصول، پیامکی برای متقاضی ارسال میشود که در آن وصول بسته به اداره ثبت شرکت ها را اطلاع میدهد و وضعیت ثبت را "ارجاع شده به کارشناس" علامت گذاری میکند.

پس از انتشار دعوت نامه ی مجمع عمومی و اعلام شماره حساب به متقاضیان عضویت و پس از واریز شدن وجوه به حساب مذکور و پس از اخذ گواهی سرمایه از بانک و همچنین پس از برگزاری مجمع عمومی و تصویب اساسنامه و تعیین هیئت مدیره و بازرسان و تدوین صورت جلسات مجمع و هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل و صاحبان امضا و تکمیل فرمها و اقرارنامه مدیریتی و همچنین معرفی هیئت مدیره به اداره تعاون برای شرکت در کلاس ها آموزشی، یک نسخه اساسنامه و همچنین دعوت نامه مجمع، گواهی سرمایه، صورت جلسه مجمع، صورت جلسه هیئت مدیره، لیست شرکت کنندگان در اولین مجمع، لیست مشخصات اعضاء و مدارک آنها(تصویر کارت ملی، پایان خدمت، شناسنامه اعضاء) به کارشناس اداره تشکیل تعاونی ها ارائه شده و پیش از آن تصویر صورت جلسات و گواهی سرمایه در سایت ثبت و تشکیل تعاونی ها بارگذاری می شود.

در این مرحله اساسنامه بررسی شده و در صورت وجود ایرادات احتمالی تصحیح میشود. در این جا یکی از مسائل موجود، داشتن مجوز های لازم برای هر یک از موضوعات فعالیتی است که در اساسنامه در بخش موضوعات آورده شده است. اگر موضوعی در این بخش قید شده است که نیاز به مجوز از سازمان متولی آن فعالیت دارد، باید قبل از آن أخذ شود، در غیر اینصورت، در این مرحله کار متوقف خواهد شد. پس هیئت مؤسس باید قبل از این مرحله اقدام به أخذ مجوز برای فعالیتهای شرکت کرده باشد. 

اگر در میان لیست اعضاء اسم افرادی که در هیئت مؤسس آمده است، نباشد، ممکن است در کار وقفه ایجاد شود و شما مجبور باشید از اول تمامی فرآیند ثبت و تشکیل تعاونی را انجام دهید. هر چند از لحاظ قانونی هیج الزامی به عضو شدن هیئت مؤسس در تعاونی نیست و پس از تشکیل اولین مجمع، هیئت مؤسس منحل میشود ولی سلیقه ی اداره تعاون مبنی بر این است. 

پس از مورد تأیید قرار گرفتن اساسنامه و صورت جلسات و گواهی سرمایه، مرحله ی دوم تأسیس تعاونی هم مورد تأیید قرار گرفته و معرفی نامه جهت ثبت تعاونی برای ارائه به اداره ی ثبت آماده میشود. 

حال در این مرحله برای دریافت معرفی نامه ی فوق، باید سه نسخه ی دیگر از اساسنامه، دو نسخه از صورت جلسات و گواهی سرمایه را به اداره تعاون برای مهر و تأیید ارائه نمود.

بهتر است قبل از صدور معرفی نامه و امضاء آن، نسخه ی پیش نویس آن را که نام تمامی اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان در آن قید میشود را مطالعه نمود تا بدون اشتباه تایپی امضاء شود.

پس از بررسی تمامی مستندات و صورت جلسات توسط کارشناس اداره تشکیل تعاونی، سه نسخه اساسنامه، دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره، دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی، دو نسخه گواهی واریز وجه (یک سوم سرمایه اولیه) را با مهر، برابر اصل می نمایند و "معرفی نامه به اداره ثبت برای دریافت شماره ثبت" را به نماینده ی هیئت مدیره تحویل میدهند  تا برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.