یک تعاونی

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

تجارب من در تأسیس و تشکیل یک شرکت تعاونی دانش بنیان

شرکت تعاونی مانند تمامی کارگاه های حقوقی و حقیقی دیگر، موظف به تشکیل پرونده در بیمه برای کارکنان خود است. 
به این منظور باید مدارک زیر را به اداره بیمه مربوطه ارائه نمود:

1- تکمیل برگه تشکیل پرونده مطالباتی کارگاه های حقوقی

2- اصل و کپی اظهارنامه ثبت شرکت

3- اصل و کپی اساسنامه شرکت

4- اصل و کپی آگهی تأسیس و تغییرات

5- اصل و کپی سند مالکیت یا اجاره نامه

6- اصل و کپی قبض برق و تلفن

7- شماره حساب های بانکی

8- اصل و کپی دفترچه بیمه مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

9- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره

10 - اصل و کپی دفترچه بیمه، شناسنامه و کارت ملی بیمه شوندگان

۰ نظر ۲۴ مهر ۹۶ ، ۰۹:۴۱
بعضی اوقات پیش میآید که عضوی از اعضاء شرکت تعاونی از مجموعه سهامداران خارج میشود. در این موقع، عضو باید ابتدا فرم انتقال سهام و خروج از تعاونی را تکمیل و به هیئت مدیره تحویل میدهد. از آنجائیکه در خروج عضو، باید فردی از اعضاء یا عضو جدید، تقبل پرداخت مبلغ سهام را به عضو خارج شده نماید، پس در فرم انتقال و خروج، نام فرد داوطلب عضویت یا عضو تعاونی را برای انتقال سهم، ذکر میشود. پس از دریافت استعفا نامه، هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و در طی صورتجلسه ای، خروج عضو و انتقال سهام را مورد بررسی و موافقت قرار میدهد. در نهایت شرکت گواهی تسویه حساب را صادر و عضو مستعفی، فرم اعلام تسویه حساب را امضاء مینماید و در اختیار شرکت قرار میدهد.
به منظور ثبت نقل و انتقال سهام در سامانه ثبت شرکت ها، باید صورتجلسه هیئت مدیره در سامانه ثبت شرکت ها، وارد شده و تغییرات در بین سهامداران به سامانه وارد شود. 
به همین خاطر در سامانه ثبت شرکت ها، یکی از مصوبات هیئت مدیره را نقل و انتقال سهام قرار میدهیم. تا بتوانیم در بخش نقل و انتقال سهام اطلاعات لازمه را وارد کنیم. در بخش تغییرات شخصیت حقوقی، هم باید فرد خارج شده را در حالت حذف و شخص دریافت کننده سهام را در حالت ویرایش سهام قرار دهیم.

۰ نظر ۰۳ مهر ۹۶ ، ۰۹:۱۷

در ماده ی 6 اساسنامه شرکت های تعاونی، مرکز اصلی عملیات شرکت را معین کرده است و اختیار ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر محل شعب را به هیئت مدیره داده است. 

اگر محل مرکزی شرکت لزومی به تغییر داشته باشد، آنگاه، باید در طی یک جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده، صورتجلسه ای را مبنی بر تغییر ماده 6 اساسنامه و تغییر آدرس شرکت، تدوین کرده و به اداره تعاون اعلام دارند. میتوان در طی مصوبه ی جداگانه ای این اختیار را به هیئت مدیره داد تا بتواند محل دفتر مرکزی و مرکز عملیات تعاونی را تغییر دهد تا بعد از آن نیاز به برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر مکان اصلی شرکت نباشد. 

پس از تصویب و تنظیم صورت جلسه تغییر (نمونه صورت جلسه تغییر ماده ای از اساسنامه) با ورودی به سامانه نظارت بر نعاونی ها، صورت جلسه ی مجمع عمومی را تعریف و موارد مصوب را در سایت وارد کرده و سپس تصویر صورت جلسه را در سایت نظارت بارگذاری میکنیم.

۱ نظر ۰۲ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۲۵

در انتهای هر دوره ی مالی و حداکثر 4 ماه بعد از آن باید هیئت مدیره اقدام به دعوت صاحبان سهام و اعضاء شرکت تعاونی نموده و جلسه ی مجمع عمومی سالیانه را برگزار نماید.

در آگهی دعوت برای مجمع عمومی سالیانه، باید دستور جلسه (گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان - طرح و تصویب صورتهای مالی و نحوه تقسیم سود ویژه و بوجه سال جاری شرکت. - ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی . - انتخاب بازرس/ بازرسان اصلی وعلی البدل. - تعیین خط مشی آینده شرکت شرکت تعاونی . -تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت...) بیان شود و اگر انتخابات در مجمع برگزار میشود، باید 20 تا 40 روز قبل از مجمع برگزار شده و در غیر اینصورت، 10 تا 20 روز قبل از روز مجمع، آگهی منتشر شود. 

آگهی دعوت مجمع عمومی سالیانه مطابق با ماده 9 آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد: 1. نام تعاونی. 2. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده. 3. نوبت مجمع. 4. دستورجلسه. 5. تاریخ وساعت برگزاری. 6. محل برگزاری ونشانی کامل آن. 7. زمان و مکان بررسی وکالتنامه‌ها]برای مجامع عمومی یک مرحله‌ای[ و صدور برگه حضور در مجمع. 8. نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هیات مدیره و بازرسان [برای مجامع عمومی با دستور انتخابات] باشد. 

باید در مجمع عمومی سالیانه، هیئت مدیره گزارشی را حاوی (1- وضعیت کلی تعاونی، 2- فعالیت های عمومی انجام شده، 3- مشکلات شرکت تعاونی، 4- پیشنهادات هیئت مدیره) با امضاء هیئت مدیره به مجمع ارائه دهد و به امضاء هیئت رئیسه مجمع برساند. 

همچنین بازرس تعاونی باید گزارشی را تنظیم و به مجمع عمومی سالیانه ارائه نماید و آن را به امضاء هیئت رئیسه مجمع برساند. 

۰ نظر ۲۲ تیر ۹۶ ، ۱۰:۰۵

در ماده 25 و 26 بخش شرکت های سهامی در قانون تجارت آمده است: 

«‌ماده 25 - اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند‌برسد. ‌ماده 26 - در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود: 

 1. نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
 2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن. 
 3. تعیین نوع سهم. 
 4. مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد. 
 5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.»

پس از ثبت شرکت، که مطابق ماده 27 همین قانون، به اعضاء گواهی سهام داده میشود. پس از موعد مقرری که توسط مجمع عمومی تعیین میشود تا در طی آن، تمامی تعهد اعضاء نسبت به سهام خریداری شده تأدیه شود، باید گواهی نامه خرید سهام یا اوراق سهام با شرایط ذکر شده در ماده 26 طراحی، چاپ و امضاء و در ازاء تحویل گواهینامه موقت، به عضو و سهامدار تسلیم شود. 

ورقه ی سهم یا به شکل یک برگ که اطلاعات فوق در آن است و تعداد سهام خریداری شده در آن نوشته شده است، آورده میشود و یا به تعداد سهم خریداری شده، برگه ی سهم واحد در اختیار سهام دار قرار میگیرد که هر یک به امضاء صاحبان امضاء و ممهور به مُهر شرکت گردید است.

علاوه بر ارائه ی اوراق سهام، سهامدار یا عضو باید دفتر ثبت سهام شرکت را امضاء نماید. 


۱ نظر ۰۶ تیر ۹۶ ، ۲۳:۵۴

قبل از دعوت از متقاضیان عضویت قبل از اولین جلسه ی مجمع عمومی شرکت، در بانک حسابی برای شرکت در شرف تأسیس افتتاح میشود تا افراد حداقل یک سوم مبلغ سهام مورد تقاضای خود را به آن حساب واریز نمایند. این حساب در بدو امر مسدود بوده و قابل برداشت نمیباشد. حتی در زمان افتتاح حساب نام شرکت هنوز مشخص نبوده و نام حساب ترکیبی از نوع تعاونی و نام نماینده ی هیئت مؤسس است. پس از اینکه در اولین جلسه هیئت مدیره صاحبین امضاء مشخص میشوند و در روزنامه رسمی نیز پس از ثبت شرکت انتشار می یابد، صاحبین امضاء باید با در دست داشتن مدارک :

 1. اصل اساسنامه شرکت و کپی آن،
 2. یک نسخه از آگهی تأسیس منتشر شده در روزنامه رسمی 
 3. یک نسخه از آگهی ثبت آخرین تغییرات منتشر شده در روزنامه رسمی (در صورت وجود)
 4.  اصل شناسنامه صاحبان امضاء و کپی آن 
 5. اصل کارت ملی صاحبان امضاء و کپی آن
 6. اصل شرکت نامه و کپی آن
 7. مهر شرکت  
۰ نظر ۲۹ خرداد ۹۶ ، ۰۶:۴۴

زمانیکه یکی از اعضاء هیئت مدیره درخواست تقاضای استعفاء خود را به هیئت مدیره ارائه میکند، هیئت مدیره تشکیل جلسه داده و استعفای او را مورد بررسی قرار میدهد و در صورت تأیید، فردی از اعضاء علی البدل را که بیشترین رأی را از میان اعضاء علی البدل هیئت مدیره دارد، به عنوان عضو اصلی، جایگزین میکند.

سپس در صورت جلسه ی هیئت مدیره به استعفاء عضو اصلی هیئت مدیره و تعیین سمت عضو علی البدل تصریح میکند و فرم قبول سمت در تعاونی را به عضو اصلی جدید در هیئت مدیره ارائه نموده تا پس از تکمیل و امضاء عضو اصلی، به هیئت مدیره تحویل داده شود.

باید در صورت جلسه مشخصا ذکر شود که تاریخ و آدرس برگزاری جلسه هیئت مدیره چه بوده است.

تصریح شود که استعفاء فرد مورد نظر با شماره ملی اش از عضویت و سمت (در صورت داشتن سمت) در هیئت مدیره، پذیرفته شده است.

همچنین تصریح شود که از عضو علی البدل به نام و شماره ملی مشخص برای عضویت و تصدی سمت در هیئت مدیره دعوت به عمل آمد.

ادامه دارد ...

۲ نظر ۲۴ دی ۹۵ ، ۱۹:۵۴

افزایش سرمایه در تعاونی های به چند صورت است که افزایش قیمت سهام، فروش سهام به اعضا و یا عضو گیری جدید از جمله ی آنها است. مطابق بند 4 ماده 34 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف مجمع عمومی عادی، " اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات." است. در نتیجه با پیشنهاد هیئت مدیره، و درخواست از اعضاء برای شرکت در مجمع عمومی عادی، افزایش سرمایه و مقدار افزایش در مجمع عمومی عادی به رأی گذاشته میشود و در صورت موافقت، در صورت جلسه ی مجمع عمومی، تعداد سهام مورد افزایش و مبلغ افزایش سرمایه درج میشود. 
لازم به ذکر است که از آنجائیکه در تعاونی ها، آنچه در اساسنامه شرکت به عنوان سرمایه ی اولیه تعاونی آورده شده است، در فرآیند افزایش سرمایه، اساسنامه دستخوش تغییر نمیشود و به همین خاطر، برخلاف شرکت های سهامی خاص، که سرمایه شرکت در اساسنامه درج شده است و هر گونه افزایش سرمایه، مستوجب تغییر در اساسنامه است و تغییر اساسنامه در حوزه اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است، در تعاونی ها مجمع عمومی عادی و نه فوق العاده برای افزایش سرمایه تشکیل میشود.

در مجمع عمومی عادی، اعضاء اجازه ی فروش سهام را و همینطور اجازه ی عدم برابری سهام اعضاء را -برای حالتی که در آن برخی از اعضاء تمایل خریداری سهامی بیش از دیگر اعضاء را داشته باشند- به هیئت مدیره میدهند.

۰ نظر ۱۳ آذر ۹۵ ، ۲۳:۳۱

باید در اولین فرصت به اداره کل امور مالیاتی مراجعه کرد و پرونده مالیاتی را تشکیل داد. برای تشکیل پرونده مالیاتی نیاز به مدارک زیر است:

 1. تهیه و تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور به همراه مهر شرکت
 2. پاسخ استعلام از واحد مستغلات جهت تشکیل پرونده مالیات اجاره 
 3. اصل و تصویر کلیه آگهی های ثبتی (پیش آگهی) تأسیس و تغییرات
 4. اصل و تصویر کلیه آگهی های روزنامه رسمی و تغییرات آنها
 5. اصل و تصویر اساسنامه شرکت
 6. اصل و تصویر شرکتنامه و اظهارنامه ثبت شرکتها و متن صورتجلسه 
 7. اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه صاحبان امضاء مجاز و هیئت مدیره
 8. اصل و تصویر قبض آب، برق و تلفن محل شرکت
 9. اصل و تصویر سند مالکیت همراه با بنچاق و گواهی پایان کار و عوارض شهرداری (در صورتیکه یکی از صاحبان امضاء مالک محل قانونی باشد) یا اجاره نامه محضری یا اجاره نامه همراه با کد رهگیری و هولوگرام به نام شرکت (اجاره نامه به نام شخص قابل قبول نیست.)
 10. اصل و تصویر وکالتنامه محضری (جهت وکلا) و کارت ملی وکیل شخص حقوقی (برای هر پرونده دو سری کپی)- وکالت نامه محضری از طرف شرکت به شخص قابل قبول است.
 11. گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز شخص حقوقی (گواهی امضاء در دفتر خانه اسناد رسمی گرفته شود) و به نام اداره امور مالیاتی مربوطه باشد.
برای تشکیل پرونده یکی از صاحبان امضاء یا وکیل قانونی شرکت به همراه مدارک فوق باید به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید. 
میتوان به جای اصل شناسنامه و کارت ملی، کپی برابر اصل شده ی آنها را تحویل داد. باید حتما تمامی آگهی های تغییر و تأسیس در روزنامه رسمی منتشر شده باشند تا قابل ارائه به اداره امور مالیاتی باشند و تمامی قبوض ارائه شده به اداره امور مالیاتی باید دارای همان کد پستی باشد که در اجاره نامه ذکر شده است. 
اگر شرکت در یکی از مراکز رشد یا پارک های فناوری مستقر است، باید یک معرفی نامه از پارک فناوری برای اداره مالیات تهیه نماید که در آن آدرس شرکت که مستقر در آن پارک است، مجددا مورد تصریح قرار گرفته باشد.
۰ نظر ۲۴ مهر ۹۵ ، ۲۱:۳۶

بعد از ثبت و دریافت گواهی تأسیس و با مراجعه به سایت روزنامه رسمی و انتشار آگهی، باید برای دریافت دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) به سایت اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرد و با انتخاب منوی "پذیرش درخواست پلمپ دفاتر تجارتی" درخواست خود را مبنی بر دریافت دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده ارسال کرد. پس از اتمام وارد نمودن اطلاعات در سامانه و دریافت رسید پذیرش اینترنتی و اظهارنامه پلمپ دفاتر تجاری و امضاء  و مهر (حتما) آن، دریافت آگهی روزنامه رسمی از سایت روزنامه رسمی و پرینت آن، به همراه کپی کارت ملی مدیرعامل، به یکی از دفاتر پستی مجاز تعیین شده در سامانه ی ثبت شرکت ها مراجعه کرده و با درخواست پاکت پلمپ دفاتر قانونی، مدارک را در آن قرار داده و  ارسال می شود. بارکد پستی و تاریخ پست درخواست، در سایت اداره ی ثبت شرکت ها وارد می شود. 

پز از اینکه نامه ی درخواست به اداره ی ثبت شرکتها واصل شد، پیامکی به دست متقاضی میرسد تا با مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها، نتیجه ی بررسی نامه ی درخواست را مشاهده و در صورت موافقت، هزینه ی دفاتر و پلمپ آنها را بپردازد.

۱ نظر ۲۳ مهر ۹۵ ، ۰۰:۰۳